opdrachtgever: Regionaal Landschap Brabantse Kouters

studieperiode: 2018


Het strategisch project Groene Noordrand maakt deel uit van het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Er groeit de behoefte om de vele deelprojecten, initiatieven en ideeën in dit gebied te bundelen en voor te stellen in één overkoepelende structuurschets. De Groene Noordrand moet kunnen uitgroeien tot een robuuste groen-blauwe corridor met de Maelbeek als drager. De structuurschets communiceert deze visie op heldere wijze.


Strategisch project Groene Noordrand

OVERLANT • Valleilaan 87 • 3290 Diest • +32 477 95 71 34 • e-mail info[at]overlant.be